KW Citronella til hund & kat 400 ml.

99,00 kr.

2000 på lager

Produkt beskrivelse

KW Citronella til hund & kat 400 ml.

KW Citronella forhindrer uønsket ophold af hund og kat på udvalgte steder. Fx i forbindelse med urenlighed og beskadigelse af møbler mm. Sprøjt ikke direkte på planter. Indeholder 400 ml.

Ved udendørs brug skal du starte med at sprøjte en gang i døgnet og derefter så ofte det er nødvendigt.

Ved indendørs brug kan KW Citronella bruges overalt.  Man bør dog tjekke, at den overflade man ønsker at behandle tåler produktet, ved evt. at sprøjte et sted, der ikke er synligt. Produktet kan plette på nogen tekstiler og anbefales derfor ikke at blive sprøjtet direkte på lakerede overflader. Anvend evt. et stykke dækstof i stedet.

KW Citronella er uskadeligt for hunde og katte, og idet de fleste ikke bryder sig om lugten, vil de holde sig væk fra steder eller ting, der er behandlet med produktet.

KW CITRONELLA HUND/KAT (5535)

Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer
på over 50 °C. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Indeholder Cymbopogon winterianus ext. Og Eucalyptus olie. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad

Søg efter en vare her